TermomåtterDe største gener ved vinterteltning stammer fra kuldefald og træk. I samarbejde med vores svenske kolleger har vi derfor udviklet specielle termomåtter til at hænge udvendig på sidedugene. Teltet har således stadig sine flotte farver indvendig, hvor gæsterne opholder sig. Måtterne har et isolerende "termojakkefyld" svarende til 20 cm Rockwool og er beklædt med sølvfarvet astronautfolie, som reflekterer varmen tilbage i teltet og holder kulden væk. Måtterne er 50 cm højere end sidedugene, så de ligger hen ad jorden og forhindrer træk.

Termomåtterne isolerer mod:

* Kulde og træk

* Larm fra blafrende teltsider

* Støjgener for naboerne fra musikken

Kondens dannes, hvor varme og kulde mødes - dvs. på telttagets inderside. Effekten forstærkes af, at vores termomåtter netop forhindrer træk. Derfor skal varmen tilsluttes ca. 2 timer før borddækningen - og være på, indtil arrangementet er vel overstået. Evt. fugt fjernes undervejs med en klud eller lignende. Passende udluftning eller affugtningsanlæg kan også hjælpe på problemet.